Τα Επιτραπέζια Ηλεκτρονικά Παιχνίδια ως Διαμεσολαβητές για τη Μάθηση και την Καλλιέργεια της Θρησκευτικής Αγωγής

Αλμπανάκη Ξανθή

Διαστάσεις

24X17 cm

Σελίδες

130

ISBN

978-618-5146-54-2

Τιμή

6.84 7,60€

Ποσότητα

Προσθήκη στο Καλάθι

Οι έρευνες και το ενδιαφέρον για την αξιοποίηση και την ενσωμάτωση του ηλεκτρονικού παιχνιδιού στην παιδαγωγική διαδικασία έχουν ξεκινήσει σχεδόν ταυτόχρονα με την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Η εφαρμογή μιας διαφορετικής διδακτικής προσέγγισης που δεν βασίζεται σε παραδοσιακούς τρόπους δημιουργίας και μετάδοσης υλικού λειτουργεί θετικά στη μαθησιακή διαδικασία,  ενεργοποιεί των μαθητών/τριών και καλλιεργεί την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Ο τρόπος διδασκαλίας στο σχολείο του 21ου αι. μπορεί να εμπλουτισθεί μέσα από την ενσωμάτωση εκπαιδευτικών παιχνιδιών ώστε οι μαθητές/τριες να καταστούν κοινωνοί της πληροφορίας, των δεξιοτήτων, αλλά και των πολιτισμικών και θρησκευτικών εννοιών και αξιών. Τα ζητήματα που αναπτύσσονται στην παρούσα μελέτη σχετίζονται με την υιοθέτηση καινούργιων ‹‹διαμεσολαβητών›› για τη μάθηση με έμφαση στη θρησκευτική αγωγή.