Βάντσος Μιλτιάδης

Βάντσος Μιλτιάδης

Ἀναπλ. Καθηγητής στό Τμῆμα Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ.

Γεννήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη καί σπούδασε θεολογία στή Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ. Στήν ἴδια σχολή πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές μέ εἰδίκευση τή χριστιανική ἠθική καί ἀπέκτησε τόν τίτλο τοῦ διδάκτορα. Ἐργάστηκε ὡς Ἐπιστημονικός Συνεργάτης καί Ἐπιστημονικός Βοηθός στήν Ἕδρα Συστηματικῆς Θεολογίας τοῦ Τμήματος Ὀρθοδόξου Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μονάχου, διδάσκοντας μαθήματα Χριστιανικῆς Ἠθικῆς. Ἀπό τό 2004 ὑπηρετεῖ στό Τμῆμα Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας καί ἔχει ὡς γνωστικό ἀντικείμενο τή Χριστιανική Ἠθική καί Βιοηθική. Τά ἐρευνητικά του ἐνδιαφέροντα ἐπικεντρώνονται κυρίως στή βιοηθική, στήν οἰκολογία καί στήν
κοινωνική ἠθική.

Ἐπιλεγμένες δημοσιεύσεις:
- Ἠθική θεώρηση τῆς ἔκτρωσης, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 280.
- Ἡ ἱερότητα τῆς ζωῆς. Παρουσίαση καί ἀξιολόγηση ἀπό ἄποψη Ὀρθόδοξης Ἠθικῆς τῶν θέσεων τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας γιά τή βιοηθική, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 452.
- Ἡ μεταμόσχευση ἱστοῦ καί ὀργάνου ἀπό ζώντα δότη. Ἰατρική καί ἠθική θεώρηση (σέ συνεργασία μέ τό Δρ. Ἰατρ. Ἐμμανουήλ Νικολούση), Θεσσαλονίκη 2016, σ. 280.
- Το επιστημονικά εφικτό και το ηθικά ορθό. Προσεγγίσεις Ορθόδοξης Βιοηθικής, Θεσσαλονίκη 2016, σ. 290
 

Δείτε τα βιβλία του Συγγραφέα

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: