Σειρά Critical Approaches to the Bible

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
        Τα «Καινοδιαθηκικά» αποτελούν την τελευταία συλλογή από εισηγήσεις που π..
25.57
28,41€
Ὅπως ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ «σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ὑμῖν» (Ἰω 1,14), ἔτσι καί οἱ ἀλήθειες ..
28.80
32,00€
Ο παρών τόμος περιλαμβάνει σχεδόν όλες τις μελέτες που πραγματοποίησα από το 2000 μέχρι και το 2017...
22.50
25,00€