Καλλέρη Μαρία

Καλλέρη Μαρία

Η Μαρία Καλλέρη είναι φυσικός, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο ‘Διδακτική των Φυσικών Επιστημών’. Η ερευνητική της δραστηριότητα περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την ανάπτυξη διδακτικού υλικού για την εισαγωγή της Φυσικής και της Αστρονομίας στα μικρά παιδιά, τη μελέτη της ‘πραγματικότητας της τάξης’, τη μοντελοποίηση διδακτικών δραστηριοτήτων και την επαγγελματική αναβάθμιση εν-ενεργεία εκπαιδευτικών προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες ( http://users.auth.gr/kallery).

Δείτε τα βιβλία του Συγγραφέα

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: