Καραβιδόπουλος Ιωάννης

Καραβιδόπουλος Ιωάννης

 Ἰωάννης Καραβιδόπουλος εἶναι ὁμότιμος καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σπούδασε Θεολογία καί Φιλοσοφία στό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μετεκπαιδεύτηκε στό Στρασβοῦργο τῆς Γαλλίας καί στό Göttingen τῆς Γερμανίας. Ἀπό τό 1969 ὥς τό 2004 δίδαξε Ἑρμηνεία τῆς Καινῆς Διαθήκης σέ προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 2004 κατετάγη στούς ὁμοτίμους καθηγητές τοῦ Α.Π.Θ.

Εἶναι μέλος τῆς ὁμάδας τῶν καθηγητῶν πού μετέφρασαν τήν Καινή Διαθήκη στή Δημοτική (1989, Β΄Έκδοση Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας) καί τῆς διεθνοῦς πενταμελοῦς ἐκδοτικῆς ἐπιτροπῆς πού ἐπιμελήθηκε τήν 4η καί 5η κριτική ἔκδοση (1993 καί 2013)  τοῦ ἑλληνικοῦ κειμένου τῆς Καινῆς Διαθήκης (The Greek New Testament) τῶν Ἡνωμένων Βιβλικῶν Ἑταιρειῶν καθώς καί τήν  27η καί 28η κριτική ἔκδοση τῆς Kαινῆς Διαθήκης (1993 καί 2012) τῶν Nestle – Aland (Novum Testamentum Graece). Ἔγραψε, μεταξύ ἄλλων, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη καί ἑρμηνευτικά ὑπομνήματα σέ βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης (Κατά Μάρκον Εὐαγγέλιο, ἐπιστολές πρός Ἐφεσίους, Φιλιππησίους, Κολοσσαεῖς καί Φιλήμονα).

Δείτε τα βιβλία του Συγγραφέα

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: