Μαρτζέλος Γεώργιος

Μαρτζέλος Γεώργιος

Ο κ. Γεώργιος Μαρτζέλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Θεολογία, Ιστορία και Φιλοσοφία στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, Αθηνών και Χαϊδελβέργης. Είναι Καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. και διδάσκει το μάθημα της Δογματικής. Διετέλεσε επίσης Επισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήμια του Μονάχου και της Βέρνης.

Είναι μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Θρησκευτικών Επιστημών (Académie Internationale des Sciences Religieuses), που έχει την έδρα της στις Βρυξέλλες, καθώς και μέλος της Συνοδικής Επιτροπής του Οικουμενικού Πατριαρχείου για το Θεολογικό Διάλογο της Ορθοδόξου με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και της Συνοδικής Επιτροπής Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Διετέλεσε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (2006-2013) και τον Ιούλιο του 2014 εξελέγη από την Κεντρική Επιτροπή του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών μέλος της Επιτροπής «Πίστη και Τάξη».

Από τις 26-1-2009 είναι Διευθυντής του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών στη Θεσσαλονίκη.

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το συγγραφικό έργο του Καθηγητή Γεωργίου Μαρτζέλου στα ελληνικά, γερμανικά, αγγλικά,  ιταλικά, καθώς και σε άλλες γλώσσες, ανέρχεται πάνω από τις 140 μελέτες. Οι σημαντικότερες μελέτες του είναι:

  • Ουσία και ενέργειαι του Θεού κατά τον Μ. Βασίλειον. Συμβολή εις την ιστορικοδογματικήν διερεύνησιν της περί ουσίας και ενεργειών του Θεού διδασκαλίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Θεσσαλονίκη 1984.

  • Γένεση και πηγές του ΄Ορου της Χαλκηδόνας. Συμβολή στην ιστορικο-δογματική διερεύνηση του Όρου της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου, Θεσσαλονίκη 1986.

  • Η Χριστολογία του Βασιλείου Σελευκείας και η οικουμενική σημασία της, Θεσσαλονίκη 1990.

  • Ορθόδοξο δόγμα και θεολογικός προβληματισμός. Μελετήματα δογματικής θεολογίας Α΄, Θεσσαλονίκη 1993.

  • Ορθόδοξο δόγμα και θεολογικός προβληματισμός. Μελετήματα δογματικής θεολογίας Β΄, Θεσσαλονίκη 2000.

  • Ορθόδοξο δόγμα και θεολογικός προβληματισμός. Μελετήματα δογματικής θεολογίας Γ΄, Θεσσαλονίκη 2007).

  • Ορθοδοξία και σύγχρονοι διάλογοι, Θεσσαλονίκη 2008.

  • Ορθόδοξο δόγμα και θεολογικός προβληματισμός. Μελετήματα δογματικής θεολογίας Δ΄, Θεσσαλονίκη 2011.

Δείτε τα βιβλία του Συγγραφέα

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Πρίν ἀπό εἴκοσι δύο χρόνια εἴχαμε ξεκινήσει τήν προσπάθεια νά προσεγγίσουμε διεξοδικά ὁρισμένα σημαν..
24,88€