Μητροπούλου Βασιλική

Μητροπούλου Βασιλική

Η Μητροπούλου-Μούρκα Βασιλική είναι Eπίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικών και Διδακτικής (με έμφαση στις ΤΠΕ) στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. Σπούδασε Ιταλική Φιλολογία και έπειτα Θεολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όπου και συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή. Διδάσκει Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Διδακτική των Θρησκευτικών, την Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια της «Διδακτικής του Μαθήματος των Θρησκευτικών», Σύγχρονα Εκπαιδευτικά ζητήματα, Θρησκευτική Αγωγή, Σύγχρονες τάσεις σχεδιασμού και διδακτικής των Θρησκευτικών, Θρησκευτική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες, Διδακτική των Θρησκευτικών με Νέες Τεχνολογίες, Θεωρίες Μάθησης σε τεχνολογικά περιβάλλοντα, Διδακτικές μεθοδολογίες με ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα μαθησιακά περιβάλλοντα. Επιμορφώτρια σε σεμινάρια για θεολόγους εκπαιδευτικούς και κληρικούς. Πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρίας Ελλάδος – Παράρτημα Μακεδονίας. Συντονίστρια Εντατικού Προγράμματος (ΙΡ) Erasmus με τίτλο «Τhe contribution of religious Education to a Europe of Diversity» που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από 21-31/05/2012. Συντονίστρια της ομάδας εκπαιδευτικών για τον ψηφιακό εμπλουτισμό των ηλεκτρονικών βιβλίων Θρησκευτικών (Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου).

Δείτε τα βιβλία του Συγγραφέα

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: