Μιχαηλίδης Κυριάκος

Μιχαηλίδης Κυριάκος

Ο Κυριάκος Μιχαηλίδης γεννήθηκε στην Κολωνία της Γερμανίας το έτος 1982. Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στη Θεσσαλονίκη όπου και διαμένει παιδιόθεν. Εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στην 71η Α/Μ Ταξιαρχία ως Στρ. (ΤΔ) το Μάιο του έτους 2010. Απεφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ. το έτος 2007. Κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος με ειδίκευση στην Πατρολογία του Τομέα της Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας με βαθμό ‘’Άριστα’’ από το έτος 2012. Επιπροσθέτως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, έλαβε και μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Νομική Σχολή Α.Π.Θ., κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων, με συνολικό βαθμό ‘’ Άριστα’’ 9,25 το έτος 2016. Έχει συμμετάσχει σε πλειάδα εκδηλώσεων, ομιλιών και διαλέξεων.

 

Δείτε τα βιβλία του Συγγραφέα

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: