Μούρτζιος Χρ. Ιωάννης

Μούρτζιος Χρ. Ιωάννης

 

Ο Ιωάννης Μούρτζιος είναι Καθηγητής στο τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ και διδάσκει Ερμηνεία και Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Γεννήθηκε το 1956 στη Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχος της Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. Πραγματοποίησε  μεταπτυχιακές σπουδές στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. στον κλάδο της Πρακτικής Θεολογίας (1980-1982)  και στο Tübingen της Γερμανίας με ειδίκευση στην ιστορία και θρησκεία του βιβλικού Ισραήλ (1985-1987).  Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Βιβλικών Σπουδών.

Εργογραφία : Η θρησκευτική μεταρρύθμιση του βασιλιά Ιωσία και η σημασία της (Διδακτορική Διατριβή), 1994. Η Παλαιά Διαθήκη. Διάγραμμα περιεχομένου των Ιστορικών Βιβλίων, 1998. Θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις στον βιβλικό Ισραήλ,  1999. Η Παλαιά Διαθήκη. Διάγραμμα περιεχομένου των Ποιητικών και Προφητικών Βιβλίων, 2000. Ερμηνευτικές μελέτες στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, τ. Α΄, 2000.  Η παράδοση της εξόδου στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Ιστορικο-θεολογική μελέτη, 2002. Ερμηνευτικές μελέτες στην Παλαιά Διαθήκη, τ. Β΄, 2005. Η παράδοση για τον Δαβίδ στην Παλαιά Διαθήκη, 2006. Ερμηνεία και Θεολογία βιβλικών κειμένων, 2011. Η μεταιχμαλωσιακή ιουδαϊκή κοινότητα στον Τριτοησαΐα, 2012. Προφητεία και προφήτες στον βιβλικό Ισραήλ. 2015. Από το γογγυσμό στην δοξολόγηση του Θεού. Η σχέση του Θεού με τον λαό Ισραήλ στην ιστορία, 2016. Τα έθνη και οι λαοί στο προφητικό μήνυμα. Από την κρίση στην οικουμενικότητα, 2017. Λογοτεχνικά είδη στην δευτερονομιστική παράδοση της Παλαιάς Διαθήκης, 2019.

Μεταφραστικό έργο                                                                 

 A.H.J. Gunneweg, Η ιστορία του Ισραήλ μέχρι την επανάσταση του Βάρ Κοχβά, 1996.

 N.P. Lemche, Η προϊστορία του βιβλικού Ισραήλ. Από τις αρχές έως το τέλος του 13ου αι. π.Χ., 1998.

 W. Dietrich, Οι πρώτες φάσεις της βασιλείας στον βιβλικό Ισραήλ - 10ος αι. π.Χ., 2004

 H.D. Preuß, Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, τόμοι Α΄- Β΄, 2011.

Δείτε τα βιβλία του Συγγραφέα

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: