Παπαδοπούλου Δέσποινα

Παπαδοπούλου Δέσποινα

 Η Δέσποινα Παπαδοπούλου σπούδασε γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και την Ψυχογλωσσολογία/Νευρογλωσσολογία στη «Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας», μεταπτυχιακό δίπλωμα, Πανεπιστήμιο του Essex (1997) στη «Γλωσσική Κατάκτηση» και διδακτορικό Πανεπιστήμιο του Essex (2002) στην «Ψυχογλωσσολογία / Νευρογλωσσολογία»). Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια του Essex (1998-2001), της Κρήτης (2002-2004), του Αιγαίου (2004-2005) και της Θεσσαλονίκης (2003-2007) καθώς και στα Πανεπιστήμια της Βενετίας και της Γενεύης στο παλίσιο του προγράμματος «Έρασμος». Από το 2007 είναι επίκουρη καθηγήτρια γλωσσολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι η γλωσσική επεξεργασία (κατανόηση και παραγωγή λόγου), η γλωσσική κατάκτηση, οι γλωσσικές διαταραχές και η διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας. Έχει εργαστεί ως έμπειρη ερευνήτρια στα ερευνητικά προγράμματα «Πυθαγόρας: Συγκριτική ανάλυση Τουρκικής και Ελληνικής: Γραμματική ανάλυση και εκμάθηση της Τουρκικής ως ξένης γλώσσας» (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), «ΙΚΥΔΑ: Γραμματικά χαρακτηριστικά στη Διγλωσσία και την Ειδική Γλωσσική Διαταραχή» (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πανεπιστήμιο Αμβούργου) και «ΠΕΝΕΔ: Κατανόηση και ερμηνεία προτάσεων της Ελληνικής: Συγκριτική μελέτη (α) χρονομετρικών πειραμάτων ανάγνωσης προτάσεων και (β) ανάλυσης δεδομένων γραπτού και προφορικού λόγου» (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Επίσης , συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα COST (European Cooperation in the field of Scientific & Technological Research) με θέμα «Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment». Είναι μέλος της επιτροπής έκδοσης του EUROSLA Yearbook .
Έχει γράψει το βιβλίο Crosslinguistic variation in sentence processing: Evidence from relative clause attachment ambiguities (Amsterdam: Springer 2006) και μια σειρά άρθρων σχετικά με τη γλωσσική επεξεργασία , τη γλωσσική κατάκτηση και τις γλωσσικές διαταραχές .

Δείτε τα βιβλία του Συγγραφέα

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: