Θέματα Ιστορίας και Πολιτισμού των Σλαβικών Λαών

Νιχωρίτης Κωνσταντίνος

Διαστάσεις

24X17 cm

Σελίδες

1082

ISBN

978-618-5146-09-2

ID ευδόξου

50658136

Τιμή

62.01 68,90€

Ποσότητα

Προσθήκη στο Καλάθι

Αντικείμενο αυτού του πονήματος είναι η επισκόπηση της ιστορίας της Κοινής Σλαβικής : από την εθνογένεση των Σλάβων μέχρι τη μετανάστευσή τους στη Βόρεια, την Κεντρική και τη Ν. Ευρώπη. Επίσης, γίνεται αναφορά στην εθνογένεση των επιμέρους σλαβικών λαών. Ακόμη παρουσιάζονται αναλυτικά οι ειδωλολατρικές αντιλήψεις των Σλάβων και των Πρωτοβουλγάρων, ο εκπολιτισμός τους από τους αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο στη Μεγάλη Μοραβία, το ιστορικό και διπλωματικό παρασκήνιο, καθώς επίσης και η δράση των μαθητών και συνεχιστών τους. Επιχειρείται μία επισκόπηση της ιστορίας των σλαβικών λαών. Εξετάζονται οι συνθήκες διαμόρφωσης της εθνικής φυσιογνωμίας τους, η πορεία δημιουργίας των σλαβικών κρατών, ο καταλυτικός ρόλος της βυζαντινής αυτοκρατορίας στην πολιτική και πολιτισμική εξέλιξή τους και τέλος αποκαλύπτεται η ευρεία θεματολογία της σλαβικής φιλολογίας.