Από την Ερμηνεία της Γραφής στο Λειτουργικό Τυπικό

π. Γεώργιος Δ. Χειλάς

Διαστάσεις

14X21 cm

Σελίδες

240

ISBN

978-618-5518-19-6

Τιμή

14.40 16,00€

Ποσότητα

Προσθήκη στο Καλάθι

Ἡ παροῦσα μεταδιδακτορική ἔρευνα, ποὺ ἔγινε στὸ Τμῆμα Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ., ἔχει στόχο τὴν ἑρμηνευτικὴ προσέγγιση τοῦ λειτουργικοῦ ἔργου τοῦ Νικηφόρου Βλεμμύδη Ἐκλογὴ Ψαλμῶν, μέσα ἀπὸ τὸ ἐκτενέστατο ἑρμηνευτικὸ ὑπόμνημα τοῦ ἰδίου τοῦ Βλεμμύδη, Ἐξήγησις τοῦ Ψαλτηρίου. Ὁ Βλεμμύδης ὡς βαθὺς γνώστης τῆς λειτουργικῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, ἐφαρμοσμένης κατ’ ἀκρίβεια στὸ μοναστήρι ποὺ ὁ ἴδιος ἵδρυσε τοῦ Ὄντος Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ ὡς ἐκφραστὴς ὁλόκληρης τῆς προγενέστερης πατερικῆς παραδόσεως, τόσο στὴν θεολογική, ὅσο καὶ στὴν ἑρμηνευτικὴ καὶ τὴν λειτουργική της ἔκφραση, ἀναδιατάσσει τὸ κατ’ ἐξοχὴν λειτουργικὸ βιβλίο τῆς Ἐκκλησίας, τὸ Ψαλτήριο, στὴν μορφὴ τῆς Ἐκλογῆς τῶν Ψαλμῶν, ἔχοντας ὡς γνώμονα στὸ ἐγχείρημά του τὰ προγενέστερα ἑρμηνευτικὰ ὑπομνήματα.