Δασική Κλιματολογία

Στάθης Δημήτριος

Διαστάσεις

24X17 cm

Σελίδες

358

ISBN

978-618-5518-08-0

Τιμή

30.60 34,00€

Ποσότητα

Προσθήκη στο Καλάθι

Ο καιρός και το κλίμα αποτελούν σημαντικούς παράγοντες των δραστηριοτήτων μας, της διάθεσής μας και εν γένει, όλης μας της
ζωής. Η επίδραση του κλίματος στον άνθρωπο και στο περιβάλλον είναι έντονη και η γνώση των διαφορετικών ατμοσφαιρικών φαι-
νομένων είναι απαραίτητη ιδιαίτερα για μια ειδικότητα όπως αυτή του δασολόγου, ο οποίος δραστηριοποιείται στον ορεινό συνήθως χώρο με τα ιδιαίτερα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος. Η ατμόσφαιρα παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση των φυσικών πόρων. Τα δάση και γενικότερα τα δασικά οικοσυστήματα αποτελούν ανανεώσιμο φυσικό πόρο με τεράστια οικονομική σημασία, καθώς αυτά καλύπτουν περίπου το 30 τοις εκατό της επιφάνειας της Γης, παράγουν πολύτιμα προϊόντα και προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στον άνθρωπο. Η αλληλεπίδραση του δάσους με το ατμοσφαιρικό περιβάλλον τοποθετεί τα δάση σε κυρίαρχη θέση στην επιφάνεια της Γης. Ο καθοριστικός ρόλος που θα παίξουν τα δάση στην αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη αναδεικνύεται από τη δέσμευση CO2 και την παραγωγή οξυγόνου καθώς και την απορρόφηση διάφορων αέριων ρυπαντών της ατμόσφαιρας, όπως διοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου κ.λπ., που προέρχονται από τη βιομηχανία, τα μέσα συγκοινωνίας κι από άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Η επίδραση του κλίματος στον τομέα της Δασολογίας
αγγίζει όλες τις γνωστικές περιοχές και διαδικασίες από την εδαφογένεση και την ανάπτυξη των φυτών έως τα φαινόμενα φυσικών καταστροφών, όπως είναι οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές.