Η Γονυκλισία της Πεντηκοστής

π. Γεώργιος Δ. Χειλάς

Διαστάσεις

24X17 cm

Σελίδες

300

ISBN

978-618-5518-20-2

Τιμή

21.60 24,00€

Ποσότητα

Προσθήκη στο Καλάθι

Ἡ παροῦσα ἔκδοση ἀφορᾶ στὴν διδακτορικὴ διατριβὴ ἡ ὁποία συντάχθηκε στὸ πλαίσιο διερευνήσεως τῶν ποικίλων πτυχῶν τοῦ θέματος τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Γονυκλισίας ἤ ὅπως συνήθως λέγεται «Ἡ γονυκλισία τῆς Πεντηκοστῆς». Ἀναπτύχθηκαν ὅλες οἱ διαστάσεις τοῦ θέματος σὲ ἱστορικό, λειτουργικὸ καὶ θεολογικὸ ἐπίπεδο, ἐνῶ διερευνήθηκε σὲ βάθος ὅλη ἡ χειρόγραφη παράδοση τοῦ ἔργου ἀπὸ τὸν 8ο ἕως τὸν 17ο αἰῶνα. Ἐπιχειρήθηκε μιὰ ὁλιστικὴ προσέγγιση τοῦ θέματος μὲ διερεύνηση ὅλων τῶν ἐξωχριστιανικῶν καὶ χριστιανικῶν πηγῶν ποὺ ἐπηρέασαν τὴ διαμόρφωσή του. Ἡ ἐκ πρώτης ὄψεως ἀντίθεση μεταξὺ τῆς γονυκλισίας ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ ὡς στάση τοῦ σώματος ποὺ ἐκφράζει συντριβὴ καὶ μετάνοια καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τοῦ πανηγυρικοῦ καὶ χαρμόσυνου κλίματος, λόγω τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς, κινεῖ τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἐνδελεχὴ μελέτη τοῦ σκοποῦ καὶ τοῦ τρόπου τῆς τελικῆς συνενώσεως καὶ ἁρμονίας τους ἐντὸς τῆς λατρευτικῆς πράξεως καὶ τοῦ βιώματος τῆς Ἐκκλησίας.