Κοινωνική αναπαραγωγή και εκπαίδευση

Ξένος Σπύρος

Διαστάσεις

17X24 cm

Σελίδες

390

ISBN

978-618-81197-9-6

ID ευδόξου

59382605

Τιμή

14.31 15,90€

Ποσότητα

Προσθήκη στο Καλάθι

Η ανά χείρας εργασία βασίζεται στα στοιχεία - δεδομένα της έρευνας που διεξήχθη, κατά το χρονικό διάστημα Μάιος-Ιούνιος 2013, στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Παράρτημα Σ.Δ.Ε.) Ζακύνθου. Σε μια σύντομη ιστορική αναδρομή, θα έλεγα ότι στις αρχές του έτους 2013 αποφάσισα το σχεδιασμό της έρευνας στο Παράρτημα Σ.Δ.Ε. Ζακύνθου, με αρχική πρόθεση να γνωρίσω από κοντά τους εκπαιδευόμενους αυτού του καινοτόμου Σχολείου Ενηλίκων, να συζητήσω μαζί τους και να καταγράψω τα βασικά κοινωνικά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά τους. Τα τελευταία χρόνια, οι σύγχρονες τάσεις που χαρακτηρίζουν το πεδίο της εκπαιδευτικής έρευνας, διευρύνουν τα "σύνορα-όρια" του ερευνητικού ενδιαφέροντος, αμφισβητούν παλαιότερες μεθοδολογικές αγκυλώσεις και "αλήθειες", εντάσσουν-εμπλέκουν διεπιστημονικές συνεργασίες και αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο την "πολύπλοκη φύση" του ζητήματος αναζήτησης της "γνώσης" στο χώρο της εκπαίδευσης. Εντούτοις, αν επιχειρούσαμε μια συνολική αποτίμηση των αποτελεσμάτων-ωφελειών στον τομέα της έρευνας στην εκπαίδευση, θα διαπιστώναμε ότι τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύονται κατώτερα των περιστάσεων, και τούτο διότι η πολυπλοκότητα και "ευαισθησία" της σχέσης αλληλόδρασης μεταξύ ερευνητή και υποκειμένου στην εκπαιδευτική έρευνα, φαίνεται να επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό και να περιπλέκει κάθε απόπειρα εξαγωγής-γενίκευσης των συμπερασμάτων. Συχνά, η προσωπικότητα, οι αξίες, ιεραρχήσεις και προκαταλήψεις του ερευνητή, εισχωρούν και επηρεάζουν τη συλλογή και αξιολόγηση των ερευνητικών ευρημάτων, επηρεάζοντας, εν τέλει, και την τελική εικόνα της έρευνας.