Νέες Τάσεις στη Διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών με την Χρήση Εργαλείων Web 2.0.

Παπάς Αναστάσιος

Διαστάσεις

24X17 cm

Σελίδες

170

ISBN

978-618-5146-56-6

Τιμή

9.90 11,00€

Ποσότητα

Προσθήκη στο Καλάθι

Το παρόν βιβλίο, ασχολείται με την ανάδειξη των νέων τάσεων στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών, ενσωματώνοντας εργαλεία του Web 2.0. Εξετάζονται οι εκπαιδευτικές λειτουργίες των ΤΠΕ, ο τρόπος που χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και ο ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν στη θρησκευτική αγωγή. Απαιτούνται ριζικές αλλαγές στάσεων και αντιλήψεων και εφαρμογή νέων παιδαγωγικών μεθόδων, για να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά του Web 2.0, όπως η συμμετοχικότητα, η συνδημιουργία, η πολυμετωπική συνεργασία, ο διαμοιρασμός περιεχομένου. Σε ένα συνεργατικό πλαίσιο μάθησης τα εργαλεία Web 2.0 παρέχουν πολλές μαθησιακές ευκαιρίες για την ανακάλυψη και δόμηση της γνώσης, που πλέον πηγάζει από τα ενδιαφέροντα των μαθητών και παράγεται ύστερα από δική τους έρευνα και δημιουργία. Δίνεται έμφαση στα πιο διαδεδομένα και εκπαιδευτικά χρήσιμα εργαλεία του Web 2.0, προκειμένου να καταδειχτεί η προσθετική αξία από τη χρήσης τους. Τέλος, παρουσιάζονται τρία ενδεικτικά σενάρια διδασκαλίας, για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στα οποία γίνεται εκτεταμένη χρήση των εργαλείων Web 2.0, έτσι ώστε να αντιληφθεί ο αναγνώστης τη χρησιμότητα από την ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.