Οι Άγιοι Μάρτυρες και Ομολογητές της Εκκλησίας της Κύπρου κατά τους Πρώτους Χριστιανικούς Αιώνες (1ος-5ος αι.)

Αρχιμ. Φώτιος Ιωακείμ

Διαστάσεις

24X17 cm

Σελίδες

472

ISBN

978-618-5146-51-1

Τιμή

23.85 26,50€

Ποσότητα

Προσθήκη στο Καλάθι

 Στὸ ἔργο του, «Οἱ ἅγιοι μάρτυρες καὶ ὁμολογητὲς τῆς Ἐκ­κλησίας τῆς Κύπρου κατὰ τοὺς πρώτους χριστιανικοὺς αἰῶνες», ὁ π. Φώτιος Ἰωακεὶμ ἐπιχειρεῖ νὰ ἐπιλύσει μιὰ σειρὰ ἐγγενῶν καὶ δυσεπίλυτων προβλημάτων τῆς Κυ­πριακῆς Ἁγιολογίας ποὺ ἀπασχολοῦν, τόσο τὴ σύγχρονη ἔρευνα, ὅσο καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Τὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ σχετίζονται μὲ τὴ μεγάλη σύγχυση καὶ ἀσάφεια ποὺ ἐπικρατοῦσε μέχρι σήμερα γύρω ἀπὸ πολλὰ μεμονωμένα πρόσωπα ἀλλὰ καὶ ὁμάδες τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων.