Θεολογία της Καινής Διαθήκης

Ατματζίδης Χαράλαμπος

Διαστάσεις

17X24 cm

Σελίδες

624

ISBN

978-618-81287-9-8

ID ευδόξου

41964225

Τιμή

36.25 40,28€

Ποσότητα

Προσθήκη στο Καλάθι

         Η Καινή Διαθήκη μαζί με την Παλαιά Διαθήκη αποτελούν, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο αείμνηστος καθηγητής Ν.  Ματσούκας, « ... τους εκλεκτούς και εύχυμους καρπούς της παραδοσιακής ζωής» της Εκκλησίας, το περιεχόμενο των οποίων πρέπει να διερευνάται επιστημονικά.

         Ειδικότερα ο κλάδος της Θεολογίας της Καινής Διαθήκης ασχολείται κατά τρόπο συστηματικό με την καταγραφή της θεολογίας και της ηθικής που αναπτύσσονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Ουσιαστικά αποτελεί το τελευταίο στάδιο της έρευνας της Κ. Διαθήκης. Με άλλα λόγια, «αν η Εισαγωγή» στην Καινή Διαθήκη αποτελεί το προστάδιο και την απαραίτητη προϋπόθεση για μια κατά το δυνατό σωστότερη «Ερμηνεία» της Καινής Διαθήκης, η «θεολογία» της Καινής Διαθήκης αποτελεί το επιστέγασμα και τη συστηματική διατύπωση του περιεχομένου της διδασκαλίας της».

         Ταυτόχρονα όμως η Θεολογία της Καινής Διαθήκης από ορθόδοξη σκοπιά δεν υποκαθιστά τη γενικότερη θεολογία της Εκκλησίας, όπως αυτή είναι διατυπωμένη από τον επιστημονικό κλάδο της Δογματικής. Απλά η Θεολογία της Καινής Διαθήκης αποτελεί το πρώτο -και ως εκ τούτου σημαντικότερο - στάδιο έκφρασης της Θεολογίας της εκκλησιαστικής παράδοση. Το παρόν έργο αποτελεί μια απόπειρα συγγραφής μιας Θεολογίας της Καινής Διαθήκης, για την σύνταξη του οποίου υιοθετούμε συγκεκριμένες επιστημονικές θέσεις, που αφορούν τον χαρακτήρα μιας Θεολογίας της Κ. Διαθήκης. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαξιώνουμε άλλες εναλλακτικές προτάσεις· απλά θεωρούμε ότι με την επιλογή αυτή δίνονται καταλληλότερες λύσεις στα ποικίλα ζητήματα που εξετάζει ο εν λόγω επιστημονικός κλάδος και τα οποία εμφανίζονται και απαιτούν την λύση τους κατά την σύνταξη μιας Θεολογίας της Καινής Διαθήκης. Ως εκ τούτου το έργο μας υπόκειται στην κρίση των ειδικών για το ορθό ή μη των όποιων επιλογών.

         Στον παρόντα τόμο εξετάζουμε διάφορα εισαγωγικά θέματα μιας Θεολογίας της Καινής Διαθήκης και την θεολογία των παύλειων επιστολών και της ιωάννειας γραμματείας. Στον μέλλον θα συμπεριληφθεί και η εξέταση των θεολογιών των άλλων Βιβλίων της Καινής Διαθήκη