Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη

Καραβιδόπουλος Ιωάννης

Διαστάσεις

24X17 cm

Σελίδες

488

ISBN

978-618-5146-32-0

ID ευδόξου

59374613

Τιμή

28.80 32,00€

Ποσότητα

Προσθήκη στο Καλάθι

Ὅπως ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ «σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ὑμῖν» (Ἰω 1,14), ἔτσι καί οἱ ἀλήθειες πού ἀποκάλυψε στόν κόσμο πῆραν τό ἔνδυμα τῆς ἀνθρώπινης διατύπωσης καί ἔκφρασης. Οἱ ἀλήθειες αὐτές περιέχονται στά βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης, τά ὁποῖα εἶναι γραμμένα ἀπό διαφορετικούς συγγραφεῖς καί, ἐνῶ ὅλα περιέχουν τό ἴδιο λυτρωτικό μήνυμα γιά τήν ἀνθρωπότητα, τό ἐκφράζουν μέσα ἀπό διαφορετικές ἱστορικές καί ἱεραποστολικές συνθῆκες τό καθένα καί μέ διαφορετικά γλωσσικά καί ἐκφραστικά μέσα. Ἡ Εἰσαγωγή στήν Καινή Διαθήκη ἀσχολεῖται μέ τήν ἐξέταση τῶν ἐξωτερικῶν αὐτῶν ἱστορικῶν καί ἱεραποστολικῶν συνθηκῶν γένεσης τῶν 27 βιβλίων, τοῦ συγγραφέα καί τοῦ στόχου κάθε βιβλίου, τοῦ περιεχομένου καί τῶν λοιπῶν προβλημάτων του. Ἀκριβέστερα στό Α´ μέρος ἡ Εἰσαγωγή ἐξετάζει: α. τήν ἱστορία τοῦ χειρόγραφου καί ἔντυπου κειμένου ἀπό τήν ἐποχή τῆς συγγραφῆς του, ἤ μᾶλλον ἀπό τήν ἐποχή τοῦ ἀρχαιότερου χειρογράφου μέχρι σήμερα, β. τήν ἱστορία τῆς συγκρότησης τοῦ «κανόνα» τῆς Καινῆς Διαθήκης, τῆς συνένωσης δηλαδή τῶν 27 βιβλίων σ’ ἕνα σῶμα, καί γ. τή γλώσσα, στήν ὁποία εἶναι γραμμένα αὐτά τά βιβλία. Στό Β´ μέρος ἐξετάζει τά εἰδικότερα ἐρωτήματα πού σχετίζονται μέ τόν συγγραφέα, τόν χρόνο, τόν τόπο, τίς συνθῆκες συγγραφῆς καί τό περιεχόμενο τοῦ κάθε βιβλίου ξεχωριστά.