"... ὁ νόμος σου μελέτη μου"

Μαρτζέλος Γεώργιος

Διαστάσεις

21X14 cm

Σελίδες

474

ISBN

978-618-5146-15-3

Τιμή

22.39 24,88€

Ποσότητα

Προσθήκη στο Καλάθι

Πρίν ἀπό εἴκοσι δύο χρόνια εἴχαμε ξεκινήσει τήν προσπάθεια νά προσεγγίσουμε διεξοδικά ὁρισμένα σημαντικά θέματα τῆς δογματικῆς θεολογίας μέ βάση τήν ὀρθόδοξη παράδοση καί τό σύγχρονο θεολογικό προβληματισμό, μέ ἀποτέλεσμα νά ἔχουν ἐκδοθεῖ μέχρι στιγμῆς (κατά τά ἔτη 1993, 2000, 2007 καί 2011) τέσσερις τόμοι μέ τόν εὐρύ καί ταυτόχρονα περιεκτικό τίτλο Ὀρθόδοξο δόγμα καί θεολογικός προβληματισμός, πού ἀναφέρονται εἰδικότερα σέ δογματικά, ἱστορικοδογματικά, οἰκουμενικά καί διαθρησκειακά θέματα.

Ὁ παρών τόμος, συνεχίζοντας τήν προσπάθεια αὐτή καί ἐπεκτείνοντάς την πέραν τῶν ἀνωτέρω καί σέ ἱστορικο-θεολογικά καί ἁγιολογικά θέματα, ἐπικεντρώνει τό ἐνδιαφέρον του σέ δεκαπέντε θεολογικά μελετήματα, ἀπ' τά ὁποῖα τά περισσότερα ὑπῆρξαν εἰσηγήσεις μας σέ διάφορα συνέδρια κατά τήν τελευταία τετραετία καί δημοσιεύθηκαν εἴτε στά Πρακτικά τῶν ἐν λόγω συνεδρίων εἴτε ὡς αὐτοτελή ἄρθρα σέ τιμητικούς τόμους καί ἐπιστημονικά περιοδικά. Ἐλπίζουμε τά θέματα πού πραγματεύεται ὁ παρών τόμος μέσα ἀπό τά δεκαπέντε αὐτά θεολογικά μελετήματα νά δώσουν ἱκανοποιητικές ἀπαντήσεις στόν ἐνδιαφερόμενο ἀναγνώστη καί νά τόν βοηθήσουν νά προβληματιστεῑ γόνιμα καί δημιουργικά γιά τήν ἐπίλυση καί ἄλλων συναφῶν μέ τά θέματα αὐτά ζητημάτων. Αὐτό δέν ἀποτελεῑ μόνο ἐλπίδα, ἀλλά καί εὐχή καί βασικό στόχο τοῦ συγγραφέα.